Laman

Monday, April 4, 2011

Hadis Nabi tentang larangan berbohong

ﻭﻳﻞ ﻟﻠﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﻀﺤﻚ ﺑﻪ
ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﻴﻜﺬﺏ، ﻭﻳﻞ ﻟﻪ، ﻭﻳﻞ ﻟﻪ

“Celakah orang yang bercerita untuk membuat suatu kaum
tertawa namun ia berdusta, celaka dirinya dan celaka
dirinya. ”

No comments:

Post a Comment